Høye standarder og regelmessige tester

Du ønsker å tilby kundene dine produkter av høy kvalitet. Akkurat som oss! Våre produkter oppfyller de høyeste mulige produktstandardene. Vi kontrollerer leverandørene våre regelmessig og tester kvaliteten på alle produktene våre for å sikre gjennomgående kvalitet. 

Hvorfor er samsvar og kvalitet en garanti for sluttbrukerne våre?

Nedis har utviklet en egenutviklet fremgangsmåte for innkjøp av produkter, som omfatter:

 

Fabrikkrevisjoner 

Med spesielt fokus på RoHS-egenskaper og arbeidsforhold;

Produktutvikling 

Alle aspekter ved produktene kontrolleres og godkjennes før de tas i bruk;

Analyse av produktideer

Velge fabrikker som tilbyr det mest hensiktsmessige produktet.

Nedis' kvalitetsingeniører samarbeider tett med leverandører og fabrikker for å sikre at EU-lovgivningen overholdes, og for å sikre spesifikke egenskaper som gjør produktet unikt. Disse kravene er beskrevet i detaljerte spesifikasjoner som gjennomgås av begge parter på hvert trinn i produksjonen. Etter at produksjonen er fullført, gjennomfører vårt profesjonelle QC-inspeksjonsteam kontroller før varene sendes ut. Alt dette resulterer i trygge og fornøyde sluttbrukere av Nedis-produkter!

 

 

 

Kvalitet som en del av vår smarte drift

Vår kvalitetsteam utfører intensive inspeksjoner før forsendelse basert på risikovurdering og statistiske metoder (AQL Level II). Eventuelle kvalitetsproblemer vil føre til produkt-/prosessforbedringer. Disse forebyggende tiltakene gjør at vi kan sikre jevn kvalitet.

  • Inspeksjon før forsendelse
  • Klagebehandling
  • Produkt- og prosessforbedringer

 

Miljøvennlig

FSC-sertifisert tremasse

Brukes i emballasje

Naturlig blekk

Brukes til emballasje og håndbøker

Resirkulert emballasje

Eskene er laget av resirkulerte materialer

Bytt ut plastemballasje

Vi erstatter plast med biologisk nedbrytbare materialer i emballasjen.

Mindre bokser

Vi liker å sende produkter, ikke fly

Digital håndbok

Den trykte bruksanvisningen inneholder bare et minimum av nødvendig informasjon.

Leverandører får besøk av kinesisk team

Mindre reising fra Europa til Asia

Redusere strømforbruket

Ved å kjøpe inn produkter som bruker mindre energi, er produktene våre miljøvennlige. 

Amfori BSCI for helse, miljø, sikkerhet og dokumentasjon

Nedis prøver å overholde Amfori BSCI. Dette betyr at alle våre
produkter er produsert på trygge arbeidsplasser der menneskerettigheter blir respektert og arbeidstakere har kontrakter i henhold til nasjonal arbeidsrett. 

Amfori, et verdensomspennende samfunnsansvarsinitiativ som arbeider for å forbedre arbeidsforholdene i leverandørfabrikker over hele verden og oppnå bærekraftige forsyningskjeder.

 

Påvisning av samsvar

Nedis tilbyr deg et komplett utvalg av produktinformasjon for å sikre samsvar og produktkvalitet..

 

Samsvarserklæring

En samsvarserklæring er et dokument som utstedes av Nedis for å bekrefte at et forbrukerprodukt oppfyller de juridiske kravene og sikkerhetsstandardene.

Ytelseserklæring

Nedis leverer en ytelseserklæring for å erklære produktenes ytelsesegenskaper og sikre at de oppfyller kravene i gjeldende forskrifter og standarder.

Sikkerhetsdatablad

Et sikkerhetsdatablad (SDS) gir informasjon om sikker håndtering, lagring og potensielle farer ved et kjemisk stoff eller en kjemisk blanding, slik at sikkerheten til brukerne og miljøet ivaretas.

Energimerke

Et energimerke er et standardisert merke som festes på apparater eller produkter for å gi informasjon om energieffektiviteten, hjelpe forbrukerne med å ta informerte valg og fremme energisparing.

IUCLID-filer 

International Uniform Chemical Information Database-filer er standardiserte elektroniske dokumenter som brukes til å samle inn og lagre data om kjemiske stoffer. De inneholder informasjon som sammensetning, egenskaper og toksikologiske data for regulatoriske formål og risikovurdering av produkter i henhold til REACH-lovgivningen.

Håndbok og oppdateringer

Den fullstendige bruksanvisningen/brukerveiledningen eller den nyeste fastvaren for enheten leveres sammen med Nedis-produktene.

Vi behandler produkter som våre egne

Hvert nye produkt vi introduserer, undergår grundige laboratorietester for å sikre høyest mulige produktstandarder. Gå til produktdetaljsiden for det aktuelle produktet hvis du vil se samsvarserklæringen, produktdatablader og spesielle produktsertifiseringer, og klikk på knappen for å vise alle dokumenter. Hvis du har spørsmål eller vil be om et dokument, kan du kontakte oss.

Leverandørkontroll

Vi gjennomfører regelmessige leverandørtilsyn og følger opp resultatene for å sikre at vi alltid gir deg riktig produktkvalitet hver gang. Dette omfatter:

  • Leverandørtilsyn
  • Logistikk- og kvalitetskontroll
  • Leverandørutvikling

Kundeservice

Du ønsker å tilby kundene produkter som gir god valuta for pengene. Akkurat som oss! Vi sikrer tilgjengelighet og levering av produkter på rett sted og til rett tid. Selv direkte til kundene dine.

Ved å velge Nedis-produkter velger du også personlig service. En dedikert produktspesialist svarer gjerne på dine egne og dine kunders spørsmål. 

Som en ekstra sikkerhet arbeider kvalitetsteamet tett sammen med våre produktsjefer og produsenter for å løse eventuelle problemer som kan oppstå.

Interessert i Nedis som partner?

Bli forhandler og få full tilgang til nettbutikken vår. Eller kontakt oss hvis du har flere spørsmål.